Изготвяне на проект

Остави отзив

Нашите завършени проекти

Разгледай новите проекти или готовите

Нашите проекти

Изготвяне на проект

Първа стъпка от реализация на идеята за оборудване на вана е изготвянето на проект. Изготвяме безплатно проект с 3D визуализация като използваме специализиран софтуер на Syncro – system, в който са заложени всички марки и модели ванове с техните специфични размери и извивки.

Когато клиентите се свържат с нас, искаме от тях да ни разкажат за работата си, за това какво им е потребно, от кое имат най-много нужда и после изготвяме проекти в няколко варианта, които заедно обсъждаме. Всеки проект е с различна конфигурация на оборудването и съответно с различна цена. Когато заедно стигнем до финалния, най-перфектен вариант, заявяваме поръчката за изпълнение.

Край на безпорядъка и загубата на време!

Свържете се с нас за неангажираща оферта!